Markkinointi ja nimipalvelimet

Globaalissa teknisen kehityksen tukemassa maailmassa, markkina-alueella, toimii myös globaali ja rajaton nimipalvelinten infrastruktuuri. Erityisesti markkinoinnin kannalta oleellinen ratkaisu paitsi mahdollistaa verkkopalveluiden tonttien muodostumisen, myös luo merkittävän mainonta- ja markkinointikanavan, osaksi kampanjointia, osaksi pysyvämpää brändin rakennusta ja imagon kehittymisen varmistamista varten.

Siinä missä vanha kansallinen maailma oletti yrityksen, brändin, mukautuvan ja juontuvan aina yhteen tai kahtteen abstraktiin oikeushenkilöön, sekä näihin sidottuihin yhteen tai useampaan toiminimeen, on uuden globaalin teknisen kehityksen puskema maailmanlaajuinen nimiavaruus lähestymistavaltaan nokkelampi ja ketterämpi.

Modernille globaalille teknistä kehitystä hyödyntävälle ja sen varassa liiketoimintaansa kehittävälle yhtiölle, miksei myös perinteisemmillekin, on kuitenkin markkinoinnin ja mainonnan kannalta merkittävä kyvykkyys sellainen, että brändi voi elää ja kehittyä ilman viranomaismerkintöjä, raskasta byrokratiaa ja lupaprosesseja. Tietoverkon globaalin nimiavaruuden hyödyntäminen osana yritysten mainonta- ja markkinointiprosessejaan on maailmassa jakaantunut kovin epätasaisesti, riippuen siitä minkälaisen vanhan suvereenin alaisuudessa siellä yritystoimintaa johdetaan ja säädellään.

Moni yhtiö saattaa ottaa haltuunsa useampiakin verkkonimiä, osa pidempiaikaiseen käyttöön, osa vain hetkellisesti tietyn kampanjan tukemiseksi. Tällaiset verkkonimet osana globaalia nimiavaruutta eivät tietenkään samalla tavalla ole sen toiminimeen yhdistettyjä, vaan omaavat puhtaan mainonnallisen brändiarvon.infcol

Mainoksiin, esitteisiin, kampanjaan ja muihin viestintäsisältöihin upotettu seksikäs ja nokkela verkkonimi jää kuulevan yleisön korviin ja mieliin. Koska jokaisen modernin globaalin teknisen kehitysen varassa elävän yhtiön toiminta jalkautuu niin usean kulttuurin alueelle, ei se viestinnässään voi ennalta lokeroida asiakkaita terrioriaalisesti, kulttuurisesti eikä sosiaalisestikaan. Asiakaskunnan entropia, diversiteetti, sen kuin kasvaa, kun ihmiset liikkuvat ja koheesio panee vastaan.

Nimipalvelua tukevan infrastruktuurin omalaatuinen piirre on se häilyvä suhde mikä vallitsee jonkin verkkonimen ja sitä edustavan yhtiön tai henkilön, tai muun tahon, välillä. Eikä siinä vielä kaikki, yhden verkkonimen alaisuudessa saattaa olla ryteikkkö muita, joihin tavallisella loppukäyttäjällä, asiakkaalla, potentiaalisella sellaisella tai jo olemassa olevalla, ei yleensä ole kohtuudella näkyvyyttä saatika ymmärrystä tai pääsyä. Verkkonimeen liitetty oikeushenkilösidos onkin siten vähintäänkin löyhä, eikä infrastruktuuri tue sen muuntumista pysyvämmäksikään. Kuitenkin verkkonimiä pyritän joidenkin suvereenien hallinnassa käsittelemään kuin kaupparekisteriä, omimaan sen hallinto nationalististen tavoitteiden käsikassaraksi.